Database error: Invalid SQL: select * from pwn_comment where pid='128129' and iffb='1' order by id limit 0,10
MySQL Error: 1030 (Got error 134 from storage engine)
#0 dbbase_sql->halt(Invalid SQL: select * from pwn_comment where pid='128129' and iffb='1' order by id limit 0,10) called at [/home/admin/m.bingdaokeji.com/includes/db.inc.php:65] #1 dbbase_sql->query(select * from {P}_comment where pid='128129' and iffb='1' order by id limit 0,10) called at [/home/admin/m.bingdaokeji.com/comment/module/CommentContent.php:167] #2 CommentContent() called at [/home/admin/m.bingdaokeji.com/includes/common.inc.php:551] #3 printpage() called at [/home/admin/m.bingdaokeji.com/comment/html/index.php:13] 网友留言-Miasto Lubin-青岛冰刀科技有限公司
网站标志
点评详情
发布于:2016-9-20 23:57:40  访问:107 次 回复:0 篇
版主管理 | 推荐 | 删除 | 删除并扣分
Miasto Lubin
Miasto Lubin powstało z zespołu osadniczego, http://fotoboardy.wlubinie.com.pl na który składały się: osada targowa, gród obronny, podgrodzie. W obrębie terazniejszego terenu zamkowego zapewne istniał gród obronny, później gród kasztelański, wzmiankowany w 1224 r. Jego istnienie u skrzyżowania ważnych szlaków kupieckich miało wpływ na powstanie miasta. Nazwa pochodzi od staropolskiego imienia Luba. Lubin jako miasto, zapewne na prawie polskim funkcjonował już w pierwszek polowie XIII w. Czas wpisu na prawie magdeburskim.
Lubin jest kojarzony z przemysłem wydobywczym rudy miedzi, której najwieksze złoża w Europie znajdują się właśnie pod nim. W związku z tym Lubin jest postrzegany jako imponująco rozwijająca się stolica polskiej miedzi. Ponadto w lubińskich kopalniach wydobywa się również w sporych ilościach srebra i innych metali szlachetnych.
.Dzięki dużej produkcji dobrej jakości sukna, Lubin zaliczał się do miast bogatych. Dzięki temu bogaci mieszczanie i rzemieślnicy mogli oplacac koszty studiów swoich dzieci. W latach 1376-1510 na przeroznych uczelniach studiowało 33 uczniow z Lubina, a w okresie 1450-1510 w samym Krakowie 19, co na tamte czasy jest liczbą okazala. W tamtym okresie uczelnia krakowska szczyciła się wysokim poziomem nauczania i przyciągała studentow z wielu krajów.
Najwieksza inwestycją w latach 1821-1828 była przebudowa szosy do Wrocławia i budowa nowej do Rawicza w 1852 r.
If you cherished this information and you wish to receive more details relating to gmina lubin i implore you to visit our own internet site.
共0篇回复 每页10篇 页次:1/1
共0篇回复 每页10篇 页次:1/1
我要回复
回复内容
验 证 码
看不清?更换一张
匿名发表 

                                           Copyright © 2004-2011 , bingdaokeji.com 冰刀科技 All Rights Reserved
                                             青岛冰刀科技有限公司 ----- 地址:山东省青岛市市南区红岛支路3号甲
                                            电话: +86.18653239272 传真: +86.18653239272 业务咨询QQ: 848677252